Waarden

Kolom 1
De dingen doen vanuit wie je bent, werkt enkel maar indien dit niet ten koste gaat van je omgeving. Dialoog en interactie blijven van fundamenteel belang om veranderingen te kunnen verwezenlijken.
Kolom 2

De dingen doen vanuit wie je bent, werkt enkel maar indien dit niet ten koste gaat van je omgeving. Dialoog en interactie blijven van fundamenteel belang om veranderingen te kunnen verwezenlijken.  IdentiCo stelt dan ook volgende waarden voorop als voorwaarden om constructief om te gaan met jezelf en anderen. Alles wat ik doe binnen IdentiCo vertrekt dan ook vanuit deze 5 kernwaarden. 

  • Integriteit
  • Handel vanuit de intentie om iets positiefs voort te brengen voor jezelf en/of voor anderen en waarbij niemand anders schade berokkend wordt.  Integer zijn is een ecologische keuze en stelt altijd een win-win voorop. 
  • Authenticiteit
  • Handel vanuit echtheid en vanuit een pure intentie. 
  • Respect 
  • Wees eerbiedig en waarderend voor jezelf en voor anderen, hoe anders ze ook lijken te zijn. 
  • Empathie
  • Bekijk jezelf en je omgeving eens vanuit de ogen van een ander.
  • Verantwoordelijkheid
  • Neem verantwoordelijkheid op voor de gevolgen van je daden. Ook voor de gevolgen van je niet doen ! 

 

.