Visie

Kolom 1
Er is niets zo mooi als jezelf durven te zijn zonder je af te vragen of je jezelf mag zijn.
Mijn drijfveer is je in je kracht (terug) te zetten, om je bewust te maken van de werkelijkheid, van jezelf en van je omgeving.
Kolom 2

Uitgangspunt

Er is niets zo mooi als jezelf durven te zijn zonder je af te vragen of je jezelf mag zijn. Jezelf de toestemming geven te aanvaarden dat je bent wie je bent, stelt je in staat die mens te zijn die je ook écht bent en te komen tot een leven waar je :

  • goed in je vel zit (zelfbeeld)
  • zinvolle en evenwichtige relaties kan aangaan met anderen (communicatie)
  • stevig in je schoenen staat en grenzen weet te stellen (stressbeheer)

Meer en meer mensen – jongeren en volwassenen- zitten niet goed in hun vel. Ze weten niet goed wie ze nu zijn, wat ze kunnen, raken in de war indien de zaken niet lopen zoals verwacht. Stress, faalangst, laag zelfbeeld, niet kunnen omgaan met moeilijke communicatie en/of veranderende relaties, niet weten hoe om te springen met grenzen tussen zichzelf en anderen, willen veranderen maar er niet in slagen … het zijn maar enkele voorbeelden van hoe je als mens ‘jezelf’ kan kwijtraken.

Identiteitscoaching

IdentiCo staat voor Identiteitscoaching en vertrekt vanuit het principe dat de oorzaak van deze problemen veelal ligt binnen de identiteit van de persoon. De oplossingen die leiden tot échte en duurzame verandering dienen dan ook binnen die identiteit gezocht te worden. Indien je enkel het gedrag of het denken weet te veranderen, leidt dit vaak slechts tot tijdelijke verandering.

Het is mijn overtuiging dat enkel indien je met het ‘wezen’ (identiteit) van de persoon aan de slag gaat en daarbinnen ook de gewenste veranderingen verankert, hij/zij in zijn/haar kracht zal komen te staan.  

Mijn engagement

Mijn kracht is dat ik mensen in hun diepste wezen zie en daarbinnen veranderingen help aan te brengen. Ik zie wie je écht bent. Ik hoor wat je écht aan het zeggen bent. Ik leef mij in in wat jij voelt en denkt. Mijn drijfveer is je in je kracht (terug) te zetten, om je bewust te maken van de werkelijkheid, van jezelf en van je omgeving. Ik hou je een spiegel voor, soms provocerend soms mild, afhankelijk van wie jij bent en wat het best bij jou past. Ik help je om jezelf te leren zien voor wie je werkelijk bent en van daaruit de resultaten te behalen die je wenst te behalen.

.