Wat is een burn-out ?

afbeelding van Coach Identico
Kolom 2

Wat is een burn-out?

Burn-out is een woord waarmee we de laatste jaren meer en meer geconfronteerd worden.  Wellicht ken je iemand die een burn-out heeft of heeft gehad ?  Iedereen heeft zo dan ook zijn  eigen definitie gemaakt van wat een burn-out is. Vaak omschrijven we het als 'zoiets als een depressie'. Maar wat is een burn-out nu écht ?  

Het begrip burn-out is een begrip dat vele ladingen en verschillende ervaringen overkoepelt.  Vaak manifeerst een burn-out zich in een reeks vage klachten. De ene persoon ervaart een burn-out als een gevoel van 'leeg zijn', 'op zijn', 'erdoor zitten',  de andere heeft dan weer last van emotionele uitbarstingen en neiging tot depressieve gedachten.  Ongeacht of je het nu zus of zo ervaart, de rode draad doorheen alle 'symptomen' is dat het bij een burn-out draait om een verstoord evenwicht tussen wat het werk van je verlangt en je persoonlijke behoeften.  In tegenstelling tot bijvoorbeeld een depressie, is een burn-out dan ook altijd werkgerelateerd. 

Over het algemeen zijn er 3 elementen die bijdragen tot dat verstoord evenwicht :

1. Rolconflict:  Wanneer je als werknemer een waaier van verantwoordelijkheden draagt kan je het gevoel krijgen dat je in alle richtingen getrokken wordt.   Wil je daarbovenop alles even goed doen, zonder prioriteiten te leggen, dan loop je grote kans om compleet uitgeput te raken.

2. Rolonduidelijkheid: Elke werknemer wil het gevoel hebben dat hij werkt aan een carrière die de moeite waard is. Wanneer een carrière precies de moeite waard is, is niet altijd even duidelijk. Het resultaat daarvan is dat de werknemer nooit ervaart dat hij iets zinvol bereikt heeft.

3. Roloverdaad: Als je nooit nee zegt en maar werk blijft opstapelen riskeer je ten onder te gaan aan een burn out.

Uit het bovenstaande kan je afleiden dat burn-out zeker niet alleen te wijten is aan het werk. Integendeel.
Een burn-out is het resultaat van de wisselwerking tussen de eisen van het werk en de persoonlijkheid van de werknemer.

Een grote misvatting die er bestaat over mensen met een burn-out is dat deze mensen 'te soft zijn', 'niet sterk genoeg zijn'.  Het tegendeel is echter waar.  Vaak zijn het net die mensen die beschikken over ambitie en doorzettingsvermogen die vatbaar zijn voor een burn-out. Iemand met een burn-out stelt vooral te hoge eisen aan zichzelf en zijn omgeving, het heeft minder te maken met de eisen die door de omgeving aan hem/haar gesteld worden.  Het zijn net deze mensen die blijven doorgaan, die niet aanvoelen dat er fysieke en emotionele grenzen zijn.  Vaak werken zij sneller en intensiever dan anderen en merken pas te laat op dat ze richting burn-out aan het gaan zijn.  Een burn-out ontwikkelt zich dan ook niet van vandaag op morgen. Het is het resultaat van een langdurige opeenstapeling van stressoren en frustraties.  De klachten stapelen zich slechts geleidelijk aan op, bijna onmerkbaar.  Vaak ervaren mensen dat ze van het ene op het andere moment door hun reserverves heen zijn.  De dag voordien ging het allemaal nog wel, de dag erna gaat het licht uit !   Belangrijk is dan ook tijdig de signalen te herkennen voor het te laat is.

 

Deel |
.