Wanneer 'ja' zeggen een probleem wordt

afbeelding van Coach Identico
Kolom 2

Wat iemand anders van ons vindt bepaalt in grote mate ons zelfbeeld.  We vinden het belangrijk dat de ander een beeld van ons heeft dat overeenstemt met het beeld dat we van ons zelf (willen) hebben.  Ook leven we niet alleen op een eiland maar in een maatschappij samen met anderen.  Om daarin te kunnen functioneren zijn eigenschappen als inlevingsvermogen, betrouwbaarheid, compromissen sluiten essentiële eigenschappen.  Wie enkel doet waar hij/zij zin in heeft en geen rekening houdt met de wensen, problemen en verwachtingen van anderen zal op den duur een tamelijk eenzaam leven leiden.  De mate waarin je hierin slaagt of niet, bepaalt of je je goed in je vel voelt.  Hierbij is ‘evenwicht’ belangrijk. 

Een mooie eigenschap als empathie wordt terecht gezien als een deugd.  Het stelt ons in staat de zaken ook eens uit de ogen van een ander te bekijken en tot compromissen te komen die samenleven mogelijk maakt.  Een deugd die echter overmatig wordt ingezet kan omslaan tot een slechte gewoonte, een valkuil.  Het resultaat : we laten ons claimen door anderen waardoor we inboeten aan persoonlijke vrijheid.  We worden geleefd door de wensen van anderen met alle stress, zelfbeeldproblemen tot gevolg.   De ander heeft meestal snel door dat bepaalde ‘strategietjes’ bij jou werken en zal ‘handig’ weten in te spelen op jouw ‘valkuiltje’.  Mensen die anderen claimen, hebben een heel scala aan strategieën die ze al naargelang inzetten, we zetten er hier een aantal voor je op een rij :

Mopperen :  Mopperaars willen geen problemen oplossen, ze zijn gewoon altijd op zoek naar iets negatiefs.  Mopperen is een succesvolle methode om anderen te claimen en hen over te halen om de benen onder hun lijf uit te lopen.  Ben jij die andere, die dan niet nee kan zeggen, dan zie je jezelf alles doen om hem/haar tevreden te stellen.  Zonder succes.  Hoe vaak heb je al toegegeven ‘ter wille van de lieve vrede’ ?

Doelbewust afschuiven : Afschuivers zijn geen mopperaars.  Ze zijn net vriendelijk en charmant, geven complimentjes en soms smeken ze je zelfs om iets te doen.  Als meelevende persoon ben je daar gevoelig voor en zal je al snel overstag gaan. 

Jammeren : de jammeraar beschouwt zichzelf al slachtoffer.  Hij denkt dat hij omringd is door onwelwillende medewerkers, bazen, buren, enz … die hem contstant hinderen.  Dit vertelt hij je telkens in een nieuwe variant.  Als meelevende persoon beschouwt hij jou als zijn reddende engel.  Jij zal hem helpen, het jammeren zal niet stoppen.  Meer nog, op een gegeven moment voel je je een mislukkeling omdat jij hem kennelijk niet hebt kunnen helpen.

Vleien : iedereen ontvangt graag complimentjes.  Jij toch ook ? Zeker als het gaat om complimentjes die ons het gevoel geven dat we beter zijn dan wij zelf denken.  Een sterke vleier ontdekt al snel waar jij gevoelig voor bent en maakt handig gebruik van woorden en lichaamstaal : bewonderende blikken, bevestigend knikje, regelmatig glimlachen … voor je het weet heb je al toegezegd.

Slecht geweten : mensen die je claimen door te proberen om je door middel van schuldgevoelens te manipuleren kunnen veel druk uitoefenen.  Vooral plichtsgetrouwe personen zijn hier heel gevoelig voor.  Zij vinden het haast onverdraaglijk als anderen hen onbetrouwbaar of moreel niet integer vinden.

Intimideren : dit gebeurt altijd vanuit een werkelijke of geveinsde machtspositie.  Dit werkt vooral ten opzicht van mensen die onzeker zijn.  Wie op een geloofwaardige manier kan dreigen, zal erin slagen om de ander te laten doen wat hij wil.

Groepsdruk creëren : groepsdruk is een machtig instrument.  Vooral de onzekere laat zich daardoor beïnvloeden en zal meedoen om toch maar niet de ‘enige’te zijn die niet meedoet en zo extra in de kijker te gaan lopen.  

Deel |
.