Top 5 van negatieve technieken om je eigenwaarde op te krikken

afbeelding van Coach Identico
Kolom 2

Techniek 1: Andere mensen kleineren :

Als je je zelfrespect meet door jezelf met anderen te vergelijken en je jezelf daarbij als minderwaardig ervaart, dan kan je wel eens geneigd zijn om je zelfachting te doen stijgen door anderen te vernederen, bijvoorbeeld door ze direct te bekritiseren, tegen anderen te klagen of ze er in jouw gedachten van langs te geven. Tijdelijk kan je jezelf zo wel overtuigen dat je meerderwaardig bent, maar feitelijk verander je niets aan het achterliggende probleem, namelijk jouw houding ten opzichte van jezelf. Anderen kleineren gaat geen warme reacties uitlokken bij anderen, het uitblijven van warme reacties zal je zelfbeeld alleen nog maar verder negatief beïnvloeden.

Techniek 2: Ernaar streven dat iedereen jou tof vindt

De afkeuring van jezelf proberen te vervangen door het streven naar de goedkeuring van anderen is een recept voor angst. Je gaat je angstig voelen over het niet bereiken van je doel, nl dat je wil dat iedereen jou tof vindt. Maar als je je doel wel bereikt en goedkeuring krijgt, word je weer bang dat je die goedkeuring misschien weer zult verliezen. Streef naar respect in plaats van goedkeuring. Mensen met echt zelfrespect zijn vaak de mensen die het meeste door anderen worden gerespecteerd.

Techniek 3: Jezelf verheffen boven alle kritiek

Jezelf boven alle kritiek plaatsen is een klassieke tactiek als je denkt dat kritiek wel eens aan het daglicht zou kunnen brengen dat je eigenlijk niet veel waard bent of een mislukking bent. Perfectionisme gaat je zwakke punten moeten verdoezelen waardoor je in de verdediging gaat gaan als er al eens een woordje van kritiek komt. Accepteer je menselijke feilbaarheid zonder jezelf te veroordelen.

Techniek 4: Je emoties uit de weg gaan

Je probeert misschien bepaalde emoties weg te drukken omdat je ze als een teken van zwakte beschouwt. Hoewel je je zelf ervan overtuigd hebt dat je je emoties in bedwang hebt, lijden je relaties en je psychische gezondheid er onder. Gevarieerde emoties hebben is wat een mens tot een mens maakt. Indien je ze vermijdt, isoleer je jezelf en worden je relaties met anderen leeg en weinig bevredigend. Je zelfbeeld hangt in hoge mate af van jouw relatie met anderen. Dus, accepteer je gevoelens en besef dat deze aanvaarding getuigt van moed en niet van zwakte.

Techniek 5: Je belangrijker proberen te voelen via macht over anderen

Als je je macht over anderen wil laten gelden, is de achterliggende aanname dat je je belangrijkheid moet bewijzen door op andere mensen invloed uit te oefenen. Het probleem is vaak dat je je (in jouw door laag zelfbeeld geplaagde ogen) zonder dit bewijs van macht, onbeduidend voelt. Dien je misschien anderen ongevraagd van advies of probeer je regelmatig te bewijzen dat je een invloedrijk iemand bent? Weet dan dat dit feitelijk laat zien dat je gebrek aan controle hebt. Je bevestigt hiermee ook een negatief zelfbeeld door te handelen alsof je moet bewijzen dat je de moeite waard bent.

 

.