Leer je gedachten aansturen

afbeelding van Coach Identico
Kolom 2

In het algemeen vormen je gedachten niet zozeer het grootste probleem, hoe negatief of beangstigend ze ook mogen zijn soms. Het echte probleem ligt hem eerder in de betekenis die je aan je gedachten geeft. Als jij bijvoorbeeld de gedachte ‘ik ben een misslukkeling’ kan leren zien als een gedachte en niet als een feit, kan je de invloed van die gedachte al heel wat kleiner maken.  Heel wat mensen die te maken hebben met een laagzelfbeeld en daaruit voortvloeiende stress, slagen er niet altijd in om zelf aan het stuur te zitten van hun gedachten en de betekenis die zij daaraan toekennen.  Een deel van de verklaring hiervoor is dat de meeste personen ‘interne focus’ hebben in plaats van de aandacht ‘extern’ te brengen.

Het vergroten van je vaardigheid om je aandacht in bepaalde situaties weg te leiden van jezelf (inclusief je gedachten) is belangrijk om je zelfvertrouwen te vergroten.  Het doel is om te leren je aandacht te verleggen naar wat er buiten je gebeurt en wat je aan het doen bent in plaats van wat er binnen jezelf gebeurt en wat je denkt of voelt.

Indien je in een situatie zit waar je geconfronteerd wordt met angst (bv voor een belangrijke presentatie die je moet doen), onzekerheid (bv als je iemand die je niet kent wenst aan te spreken) of paniek (bv als je in een overvolle trein moet zitten en het benauwd krijgt) … verleg je aandacht dan van je  interne gedachten en emotionele gevoelens naar externe zintuigelijke vaststellingen.

Gebruik al je zintuigen en neem je omgeving waar. Denk bij jezelf:

  • Wat zie ik allemaal? Hoe ziet dit eruit? Vind ik het mooi, niet mooi, interessant?
  • Wie zie ik allemaal? Hoe zien ze eruit? Wat zouden zij doen qua werk?
  • Wat ruik ik ?
  • Wat hoor ik?
  • Wat proef ik?
  • Wat voel ik aan fysieke gewaarwordingen die van buitenaf komen?

Als je je deze vragen stelt en intussen goed ademhaalt, zal je merken dat je minder bezig gaat zijn met je negatieve gedachten en negatieve gevoelens, maar dat je meer tot rust kan komen en observeert. De gedachten worden gewoon gedachten maar bepalen niet langer jouw werkelijkheid. Jij zit aan het stuur!

Veel succes!

Deel |
.