De stress epidemie

afbeelding van Coach Identico
Kolom 2

Voel je je wat moe de laatste tijd?  Verlies je vaker dan normaal je geduld en maak je je meer zorgen? Heb je het gevoel dat je leven veel uit ‘moeten’ bestaat en minder uit ‘genieten’?  Je bent niet alleen … je behoort tot de club van mensen die gestressed door het leven stappen.  Is het je al eens opgevallen dat er best wel wat mensen in je directe omgeving meer en meer aangeven dat ze last hebben van stress?  Lees er de boekjes maar eens na.  Elke week wordt je wel om de oren geslagen met tips en advies over hoe je met stress moet omgaan.  Ganse TV- en radio uitzendingen worden aan dit thema gewijd en focussen op de negatieve invloed die dit zenuwbeestje op ons uitoefent.  Waar komt die stress dan toch vandaan? En hebben we écht meer stress of is het een pure hype?

Recent onderzoek (U.S. NEWS – 2010) in de Verenigde staten heeft uitgewezen dat in vergelijking met 1999 mensen op zijn minst aangeven meer last te hebben van stress. 70% van de ondervraagden geeft aan dat ze op bepaalde momenten op een doodgewone weekdag stress ervaren.  Binnen deze groep geeft 30% aan dat het stressniveau dat ze ervaren hebben als hoog ervaren en 40% zegt dat ze een beetje stress hebben. Meer dan 56% van de ondervraagden gaven aan dat ze gemiddeld 5x per week hun geduld verloren. Op de vraag of ze ondanks de stress toch nog van hun leven konden genieten, antwoordde maar liefst 75% negatief.

Waar komt die stress dan toch vandaan ? Is het de context waar in we ons bewegen ? Komt het door de snel veranderende wereld ? Is het omdat onze relaties vluchtiger en daardoor ook vaak complexer in mekaar zitten ? Of komt het doordat we door de nieuwe communicatiemiddelen het gevoel hebben dat we continu beschikbaar moeten zijn of moeten reageren ? 

De antwoorden ? Ze liggen in onszelf.  De context is wat hij is.  Hoe wij echter omspringen met deze context ligt volledig in onze eigen handen.  Omgaan met stress en het stellen van grenzen kan je leren.  Verander je denken, verander je emoties. 

De stress kan voortkomen uit je werk, je persoonlijk leven of simpelweg uit het feit dat je gewoonweg niet voldoende tijd hebt om te doen wat je moet doen of wat je wil doen.  Onderzoek wijst echter uit dat vooral de werkcontext bepalend is voor ons stressniveau.

Als je wil weten hoe het met jouw werk gerelateerde stress zit, de VDAB beschikt over een online stress test.  De link op deze pagina brengt je er naartoe ...

Deel |
.