De burn-out life-cycle

afbeelding van Coach Identico
Kolom 2

Een burn-out krijg je niet van de ene dag op de andere.  Hij kiest vaak voor een sluipweg, beweegt zich onderhuids en baant zich slechts  onopgemerkt en geleidelijk aan een weg doorheen je denken, je lichaam, je emoties.   Een burn-out doorloopt een aantal fases:

1. Enthousiasme, euforie. Je bent zeer gemotiveerd, loopt over van energie en gaat helemaal op in je werk. Je werkt met veel idealisme en gedrevenheid.

2. Stagnatie. Je beseft dat de verwachtingen misschien irrealistisch waren. Je keert terug van je oorspronkelijk engagement zonder dat dit door iets anders gecompenseerd wordt. De valkuil in deze fase is dat je deze minder gemotiveerde periodes probeert op te vangen door tijdens de volgende periode nog harder te werken of nog beter je best gaat doen.

3. Frustratie.Er treedt een gevoel op van onmacht, van ontgoocheling, van verlies van controle. Het oorspronkelijke enthousiasme maakt plaats voor een chronische vermoeidheid en een zekere prikkelbaarheid. De productiviteit neemt af.

4. Apathie. In dit stadium is er sprake van emotionele afstandelijkheid, verveling, de motivatie en een weigering om zich te engageren. De persoon verliest zijn zelfvertrouwen en blijft met een leeg en eenzaam gevoel achter.

5. Wanhoop (= fenix-fenomeen). De persoon kwijnt helemaal alleen weg. Hij heeft geen vertrouwen meer in de toekomst, de werksituatie zal blijven zoals ze is. Dit leidt uiteindelijk tot een sociaal isolement. Als de persoon het licht aan het einde van de tunnel niet meer ziet, kan dit zelfs leiden tot een zelfmoordpoging. 

We spreken pas van burn-out wanneer de volgende 3 kernsymptomen aanwezig zijn.

1. Emotionele en lichamelijke uitputting

Wie kampt met een burn-out heeft het gevoel compleet 'op' te zijn. Je hebt amper energie om je werk tot een goed einde te brengen, laat staan om daarbuiten nog iets te doen. Je emotionele reserves zijn als het ware uitgeput.
Dit lege gevoel gaat gepaard met gevoelens van somberheid en frustratie. Mensen realiseren zich dat het zo niet verder kan, dat ze zich op die manier niet kunnen blijven inzetten.

Op emotioneel vlak kan dit zich uiten in depressie, hulpeloosheid, huilbuien, angstaanvallen en geïrriteerdheid.

Lichamelijke klachten zijn onder meer oververmoeidheid, maagklachten en migraine.

2. Depersonalisatie

Anderen doen er niet meer toe en worden eerder als een object beschouwd dan als een persoon. Mensen met burn-out gaan zich vaak, cynisch en asociaal gedragen, zowel naar hun collega's als naar hun vrienden en familie toe.

Ze zijn bovendien geneigd om zich af te zonderen en sociaal contact te verbreken. Nochtans is precies bij een burn-out juist aangeraden om contact te houden met mensen buiten de werkkring.

3. Gevoelens van afnemende competentie

Wie met een burn-out kampt heeft het gevoel dat hijniet meer kan voldoen aan de professionele verwachtingen. Je hebt de indruk dat je fouten maakt en dat hetgeen je bijdraagt, steeds minder wordt. Daardoor raakt de persoon in een negatieve vicieuze cirkel van verminderde zelfwaardering, onzekerheid, een pessimistische houding en afnemende prestaties.

 

Deel |
.