Communicatietips voor leidinggevenden

afbeelding van Coach Identico
Kolom 2

Communicatietips voor leidinggevenden

Vragen stellen

 • Stel enkelvoudige en eenvoudige vragen.
 • Stel geen suggestieve vragen en stuur niet.
 • Gebruik de 'vragentrechter': start met open vragen. Bijvoorbeeld: "Wat is er aan de hand volgens jou?" in plaats van gesloten vragen als "Werk je hier met plezier?". Stel geleidelijk aan meer gerichte vragen en eindig met gesloten vragen of het herformuleren van de boodschap.

Luisteren

 • Luisterhouding:
  • Actief luisteren: begeleid het gesprek met vragen en geef ruimte aan de medewerker.
  • Actief zwijgen: hou oogcontact, maak begeleidende geluiden en aanmoedigende gebaren.
 • Luistervragen:
  • Verdiepende vragen. Bijvooorbeeld: kan je daar wat meer over vertellen?
  • Herhalende vragen. Bijvooorbeeld: begrijp ik dat goed…
  • Spiegelende vragen. Dit is het verwoorden van je eigen gevoelens over het verhaal van de medewerker.
 • Laat stiltes toe.
 • Stel je oordeel uit.
 • Interpreteer niet te snel.
 • Vat samen en herformuleer.
 • Vraag door bij onduidelijkheden.
 • Benoem wat je ziet en hoort. Bijvoorbeeld: ik zie je bedenkelijk kijken...
 • Parafraseer: gebruik woorden of uitspraken van het personeelslid.

Feedback geven

 • Motiverende feedback: bijvoorbeeld je benoemt iets positiefs, je bedankt het personeelslid voor zijn idee, ...
 • Ontwikkelende feedback: je benoemt een aspect van het gedrag van de medewerker dat anders had gekund of anders zou moeten zijn. Je benoemt ook hoe dit beter kan naar de toekomst toe.
 • Voorwaarden voor feedback:
  • Elkaar vertrouwen en respecteren.
  • Bereid zijn om te leren van elkaar.
  • Niet vervallen in veralgemeningen.
 • Hoe feedback geven:
  • Beschrijf de situatie of het gedrag waarover het gaat.
  • Beschrijf wat het effect daarvan was op jou.
  • Beschrijf het gewenste gedrag.
  • Ga samen op zoek naar een win-winsituatie voor beide partijen. Kom samen tot afspraken en oplossingen.
  • Spreek steeds vanuit de ik-boodschap.
 • Speel in op signalen en lichaamsstaal.

 

Bron:  overheid.vlaanderen.be

 

 

 

Deel |
.